Fastelavnssøndag og kveitekornet si lov


Sokneprestane Jan Løkkeborg og Øystein Braaten held samtaleandakt: Vi nærmar oss fastetida. I søndagens tekst er vi inne i ei av Jesus sine talar om hans død og oppstode. Teksta er frå Johs 12, og vi skal høyre om kveitekornet si lov. Og også om at Gud gjennom død og mørke kan skape nytt liv. Videoklippet startar kl 11.00 på søndag, men du kan sjå det når som helst etter det.

 

Tilbake