Lysvaken gudsteneste 4. des.


Komande søndag vert det nok ein gong yrande liv. Karsten og Julia skal døypast, og ikkje minst deltek mange born frå LysVaken - helga.

Les mer

 

Lysvaken gudsteneste 4. des.


Komande søndag vert det nok ein gong yrande liv. Karsten og Julia skal døypast, og ikkje minst deltek mange born frå LysVaken - helga.

Les mer

 

Spor av tru - i adventstida.


Komande torsdag, 1. des., er det klart for adventstidas første gjest i serien om "Spor av tru - i adventstida". Bodil G. Uri vil dele tankar om verdiar, tradisjonar og tru med oss. Søskentrioen Ulvestad/Ytredal er musikalske gjestar.

Les mer

 

Spor av tru - i adventstida.


Komande torsdag, 1. des., er det klart for adventstidas første gjest i serien om "Spor av tru - i adventstida". Bodil G. Uri vil dele tankar om verdiar, tradisjonar og tru med oss. Søskentrioen Ulvestad/Ytredal er musikalske gjestar.

Les mer

 
 

Referat Soknerådsmøte 13.10.22

Her kan du finne referat frå soknerådsmøtet i Skodje kyrkjelyd 13.okt 2022.

Les mer

 

Referat frå Soknerådsmøte 10.11.22

Her kan du lese referat frå soknerådsmøtet i november 2022.

Les mer

 

Soknerådet

Soknerådsleiar Anne Lovise Løvås og sokneprest Jan Løkkeborg.

Les mer

 

Liturgiske melodiar

Etter at soknet hadde sitt årsmøte og gitt innspel til val av liturgiske melodiar, har soknerådet no fatta endeleg vedtak. Der vart det fle...

Les mer