Årsmelding 2022


NYTT !! No er rapporten behandla og godkjent, med små justeringar, i SR. Her kan du lese årsmeldinga for 2022. Rekneskapen er ikkje revidert, men gjennomgått av SR. Vel møtt !

Les meir
 

Årsmelding 2022


NYTT !! No er rapporten behandla og godkjent, med små justeringar, i SR. Her kan du lese årsmeldinga for 2022. Rekneskapen er ikkje revidert, men gjennomgått av SR. Vel møtt !

Les meir

Skodje Sokneråd

Her finner du innkallinger og møreprotokoller for Skodje Sokneråd 2023

Les meir

Fast givarteneste

Vil du vere med på å auke det økomiske handlingsrommet til kyrkjelyden ?

Les meir

Dåpskjole til utlån

Skodje kyrkjelyd takkar for to nye dåpskjolar som er strikka og gitt som gåve frå Skodje Røde Kors. Der er no tre dåpskjolar i kyrkja som e...

Les meir

Misjonsavtale med NMS Estland

Soknerådet har misjonsavtale med NMS om å støtte misjonsprosjekt i Estland. Les om arbeidet i NMS sin  Estlandsblogg .

Les meir