Kontaktinformasjon


Skodje sokn

Adresse: Skodje rådhus
Postadresse: Niusvegen 3, 6260 Skodje
Telefon: 70 16 53 00
Kontonummer: 3901 30 29826
Vipps.: 81390
Epost sokneråd: skodje.soknerad@gmail.com
Epost: postmottak@kyrkja.alesund.no

Kirketjener

Marie Hellevik

45865391

Send epost

Sokneprest

Jan Løkkeborg

47756343

Send epost

Kateket Skodje og Ørskog sokn

Olav Rønneberg

41367160

Send epost

Diakon

Asbjørg Oksavik Sve

92614767

Send epost

Kantor

Arne B. Varmedal

996 34 369

Send epost