Kontaktinformasjon


Skodje sokn

Adresse: Skodje rådhus
Postadresse: Niusvegen 3, 6260 Skodje
Telefon: 70 16 53 00
Kontonummer: 3901 30 29826
Vipps.: 81390
Epost sokneråd: skodje.soknerad@gmail.com
Epost: postmottak@kyrkja.alesund.no

Kirketjener

Marie Hellevik

45865391

Send e-post

Sokneprest

Jan Løkkeborg

47756343

Send e-post

Kateket Skodje og Ørskog sokn

Olav Rønneberg

41367160

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Julie Elise Tronstad

97098929

Send e-post