Kontaktinformasjon


Skodje sokn

Adresse: Skodje rådhus
Postadresse: Niusvegen 3, 6260 Skodje
Telefon: 70 16 53 00

Kirketjener

Marie Hellevik

45865391

Send epost

Dagleg leiar

Åsrun Eli Håvik

70165300

Send epost

Sokneprest

Jan Løkkeborg

Send epost

Kateket Skodje og Ørskog sokn

Olav Rønneberg

41367160

Send epost

Diakon

Asbjørg Oksavik Sve

92614767

Send epost

Kantor

Arne B. Varmedal

99634369

Send epost