Årsrapport for 2020


Les Skodje sokneråd sin årsrapport med rekneskap for 2020. 

 

Tilbake