Saman som kyrkje i heile verda


Vær med å støtt kyrkjelyden sin innsamlingsaksjon for vårt misjonsprosjekt i Estland, gjennom NMS. Aksjonen varer frå Kristi himmelfartsdag til jonsok.Vi har oppretta ein Spleis og oppfordrar alle til å gje. Vi kjem til å arrangere ein Estlandskveld i midten av juni.

 

Soknerådet har vedteke å gå inn i aksjonen Saman som kyrkje i heile verda. Vi har oppretta ein Spleis og oppfordrar til å gje. Diakon Asbjørg Oksavik Sve og Karin Margrete Vik er kontaktpersonar for aksjonen. Aksjonen varer frå Kristi himmelfartsdag til jonsok. Vi kjem til å arrangere ein Estlandskveld i midten av juni om smittevernreglane tillet det. Gje oss ein pangstart, så aukar vi målsummen. Til støtte for våre systerkyrkjer i Estland.

Tilbake