Soknerådet


Soknerådsleiar Anne Lovise Løvås og sokneprest Jan Løkkeborg.

 

Soknerådet i Skodje sokn: soknerådsleiar Anne Lovise Løvås, nestleiar Tove Solheim Kristensen, sokneprest Jan Løkkeborg, Kristine Oksavik Sve, Arnstein Sæthre (representant i Ålesund kyrkjelege fellesråd), Elisabeth Bjørdal Leine, Jostein Kvalen, Karin Margrete Vik, Nora Hesseberg, Ole Karsten Honningdalsnes (vara), Inger Kristin Ask (vara).

Møtebok 2022:

Skodje sokneråd referat 6. januar 2022

Skodje sokneråd referat 17. februar 2022

Skodje sokneråd referat 24. mars 2022

Skodje sokneråd referat 21. april 2022

Tilbake